over flex vms
IMAGE

Flex VMS helpt u met het effectief inkopen

en verwerken van flexibele arbeid.

Meer en meer bedrijven worstelen met hun steeds groter wordende flexibele schil. Er moet inzicht zijn in het aantal medewerkers, in budgetten en de kwaliteit van het geleverde werk, maar ook in hoeveel gedetacheerden, uitzendkrachten, ZZP’ers en interimmers het personeelsbestand precies telt. Hoe kunnen deze factoren het beste gemanaged worden, zodat u altijd grip houdt op uw flexibele schil?

Vendor Management Systeem Flex VMS is een webbased alles-in-één-oplossing van softwarebedrijf Akyla. Flex VMS ondersteunt het beheer en de inleen van extern personeel. Kenmerken zijn onder meer de distributie van vraag en aanbod, het meten van leveranciersprestaties, een geconsolideerde facturering en uitgebreide rapportagemogelijkheden.

Flex VMS ontdekken

Uw flexproces effectief uitvoeren

1

AANVRAAGVOLGSYSTEEM (AVS)

Via het aanvraagvolgsysteem (avs) in Flex VMS kunnen aanvragen worden uitgezet voor één of meerdere kandidaten. Hierbij zijn onder meer openstaande projecten, tarieven, cv’s, competenties, budgetten en gerealiseerde uren inzichtelijk. Flex VMS is gebaseerd op multi vendor en desgewenst kan er ook met preferred suppliers gewerkt worden. Ook kunt u gebruik maken van een makelaar, een onafhankelijke tussenpersoon die aanvragen voor u uitzet en kandidaten selecteert.

FLEX IMAGE

DIGITALE URENREGISTRATIE

De urenregistratie binnen Flex VMS zorgt voor efficiency. In Flex VMS worden gewerkte uren van flexibele werknemers namelijk snel en eenvoudig aangemaakt, geschreven en geaccordeerd.

FLEX IMAGE

DIGITAAL DOSSIER

Het digitale dossier in Flex VMS is een verzamelplek voor alle documenten die relevant zijn voor flexibele medewerkers, inleners en leveranciers. Onder meer geheimhoudingsverklaringen, tewerkstellingsvergunningen en inleenovereenkomsten kunnen digitaal ter beschikking worden gesteld. Bij een eventuele controle zijn altijd de juiste documenten voorhanden, waardoor boetes voorkomen worden.

De meerwaarde van Flex VMS op een rij
IMAGE

bulls eye

INZICHT

Het beheer en de inleen van extern personeel wordt inzichtelijk gemaakt.

ster plus

STANDAARDISATIE

Workflowmanagement zorgt voor integraal gestuurde processen en werkstromen.

like

COMPLIANCE

Uw flexproces is in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.

tijd controle

TIJDWINST

Van aanvrager tot leverancier, in het gehele flexproces wordt tijdwinst behaald.

geld

GRIP OP KOSTEN

Flex VMS zorgt voor uitnutting van ingediende budgetten.

kroon

KWALITEITSVERBETERING

De prestaties van leveranciers en flexibele werknemers worden gemeten.

grafiek up

CONTROLE

U bepaalt zelf wat u wilt rapporteren en hoe uw rapportages eruit zien.

man grafiek

GRIP OP PROCES

U heeft altijd inzicht in geldende prijsafspraken en uw preffered suppliers.

internet netwerk

IN THE CLOUD

Flex VMS is webbased en daardoor altijd en overal bereikbaar.

Design

IMAGE

Flex VMS is gedesignd met de eenvoud en het gemak voor de gebruiker in het achterhoofd. Op het dashboard ziet u een overzicht van meest gebruikte acties en informatie. In de stream wordt u geattendeerd op nog te ondernemen acties. Uiteraard wordt Flex VMS volledig aan uw huisstijl aangepast. De portal wordt opgeleverd in uw huisstijlkleuren en uw logo wordt getoond. Ook de url naar de portal is uniek en alleen door uw organisatie te gebruiken.

 

 Screenshot deisgn Flex VMS

Flex VMS ervaren

Grip op uw flexibele schil

IMAGE
1

BUDGETBEHEERSING

Tijdens het uitzetten van een aanvraag in Flex VMS, kan een budget worden ingediend dat aan een specifieke aanvraag gekoppeld kan worden. Zodra een flexibele werknemer aan de slag gaat worden zijn of haar gewerkte uren in de vorm van urenbriefjes bijgehouden en gerapporteerd. Flex VMS zorgt hiermee voor een uitnutting van het ingediende budget. U heeft bovendien altijd inzicht in de voortgang van het budget.

FLEX IMAGE

RAPPORTAGETOOL

De uitgebreide en dynamische rapportagetool zorgt voor een optimale controle. In de tool zijn onder meer rapportages te vinden voor de conversie, de doorlooptijd van aanvragen, de tijd totdat leveranciers de eerste cv’s hebben aangeleverd en het voorzieningspercentage.

FLEX IMAGE

FACTURATIE

Vanuit Flex VMS kan ook digitaal worden gefactureerd, onder meer met behulp van reversed billing. Deze manier van factureren, op basis van uren, heeft als voordeel dat facturen één op één aansluiten.

Vraag een demo aan

Bent u benieuwd of Flex VMS ook voor uw organisatie de juiste oplossing is?